Võimaluste ülevaade

Tellijalepingud, ATV lepingud ja maksepostid

Tellijalepingud, ATV lepingud ja maksepostid

Meeskonna planeerimine

Meeskonna planeerimine

Arved ja aktid

Aktid ja arved

Projektiseis, plaan vs tegelik

Projektide seis
plaan vs tegelik

Tööaja arvestus ja tööaja tabel

Tööajaarvestus ja tööajatabel

Töötajate hõivatuse planeerimine

Töötajate hõivatuse planeerimine

Töölauad

Kasutajapõhised töölauad

Liidestamine ja autentimine

Liidestamine ja autentimine

Arhitektuurivaldkonna äritarkvaraNii nagu paljudes muudes valdkondades, on ka arhitektuuriettevõtetel vaja näha samaaegselt nii detaile kui ka tervikpilti, et keskenduda õigeaegselt olulistele nüanssidele. Koostame arhitektuurivaldkonna töökultuuri arvestavaid terviklahendusi, mis on ettevõtte enda nägu. Loomulikult aitame kaasa teadmistega töö ja info liikumise tõhustamiseks.

Projektide haldamine


 • Projektide planeerimine
 • Tellija ja alltöövõtu lepingud
 • Projektimeeskonna haldamine
 • Lisatööde haldamine
 • Reaalsed andmed raamatupidamisest automaatselt

Tööaja arvestus


 • Töötajate hõivatuse planeerimine
 • Haigused, puhkused ja projektipõhine tööaeg
 • Palga alusandmete arvestus
 • Liidestamine enamlevinud palgaprogrammidega

Finants ja aruanded


 • Maksepostide haldus
 • Ostu- ja müügiarved
 • Projektide seis ja ülevaade
 • Aktid
 • Tulueelarved


KUIDAS

Oleme välja töötanud spetsiaalse tarkvaraplatvormi, mis tagab töökindluse ja jätkusuutlikkuse.
Üheks meie eeliseks on tarkvara prototüüpimise funktsionaalsus, mis tagab tellijale kindluse enne juurutusfaasi astumist.

01

Prototüüp

Prototüüp on Softbuilder tarkvaral baseeruv poolfunktsionaalne lahendus, mis näeb välja nagu lõpplahendus. Prototüüp annab ettekujutuse, milline tulemus tegelikult olla võiks. Prototüüpimise käigus teostame ka analüüsi ja nõustame teid oma kogemuse põhjal.
Prototüüpimise käigus teostame ka analüüsi ja nõustame teid oma kogemuse põhjal.

02

Arenduse otsus

Enne juurutamist anname teile võimaluse veenduda, et meiega koostöö on teile sobiv ja planeeritud tulemus on saavutatav. Seda just nimelt prototüübi näol. Arendustööde käigus valmib lõplik lahendus vastavalt prototüüpimise käigus teostatud analüüsile.

03

Juurutus

Kogemuse põhjal teame, et ükski analüüs ega prototüüp ei ole 100% lõplik. Miks? Sest üldjuhul ei suuda kasutajad ette näha kõiki spetsiifilisi detaile, mis võivad töö käigus esile kerkida. Samuti selguvad ka paljud järgmised ideed. Meie kogemustega meeskond teeb koos teie ettevõtte tiimiga valmis teile omanäolise lahenduse.

Võta meiega ühendust ja arutame võimalusi:

* Palun täida kõik väljad enne saatmist!